A kezdet kezdetén Bi-Pi (azaz Lord Robert Baden-Powell of Gilwell, a cserkészet alapítója) azt mondta: "volt egy jó ötletem, alakultak közösségek. Most már mozgalommá váltunk és ha nem vigyázunk, szervezet lesz belőle."

Nos, a szervezet valóban létrejött, de ez nem csorbította a mozgalom lendületét, több mint 100 éve töretlen a cserkészet sikere.

A mozgalomban tevékenykedő cserkészek önkéntesen csatlakoznak és vallják magukénak a cserkészet szellemiségét és céljait. Így élik meg ezt a különlegesen izgalmas és szép életformát.

Cselekedve tanulás
Elköteleződés (fogadalom és törvények)
Részvétel az értelmes és hasznos programokon
Kisközösségi (őrsi) rendszer
Életforma
Szeretni és szolgálni a magyarságot

A Magyar Cserkészszövetségben a cserkészek kisközösségekben - őrsökben - élnek, és ezek a közösségek alkotják a csapatokat. Így, ahol cserkészcsapat működik az országban, bárki bekerülhet az őrsök valamelyikébe.

Egy cserkészőrs alapvetően 4-15 főből álló, azonos korú és nemű fiatalokból tevődik össze. Az őrs élén egy kicsit idősebb, de általában azonos nemű őrsvezető áll, mint a banda vezére. Az őrs tagok az ő segítségével válnak igazi élő közösség részévé, és az átadott cserkésztudással és szellemiséggel együtt ízig-vérig cserkészekké. Az őrs tagjai rendszeresen találkoznak egymással, ezt nevezzük őrsgyűlésnek. Ezeken az alkalmakon, észrevétlenül, cselekvéssel, játékkal nagyon sok új ismeretet szereznek.

2-8 őrs alkot egy rajt, amelynek tagjai közel azonos korúak. A raj élén a rajparancsnok áll, aki pontosan ismeri az általa vezetett cserkészek igényeit, tudja, mire van szükségük ahhoz, hogy fejlődjenek, és hogy közben remekül érezzék magukat.

A rajparancsok már nem egy báty/nővér szerepét tölti be, hanem egy fiatal felnőtt vezető. Természetesen a rajnak is vannak gyűlései, ezek viszont sokkal ritkábbak az évben. Ekkor van lehetőségük az őrsöknek találkozásra, egymás megismerésére, 30-40 fős közösségi játékokra, kirándulásokra, portyákra, kalandokra.

Több raj egy cserkészcsapatot alkot, mely túrákat, akadályversenyeket, kirándulásokat, megemlékezéseket, táncházakat szervez - egyszóval a legváltozatosabb programokat kínálja tagjainak és nyáron táborba száll, hogy mindenki megtalálhassa életkora szerinti kihívásait. A cserkészcsapatot a csapat vezetői működtetik. Cserkészvezető bárki lehet, aki képzést kapott és a vezetői őrs része lett.

 

Csatlakozz a világ legnagyobb ifjúsági mozgalmához!

  • Több mint 30 millió tagja van. - Éppen ennyi madár jár vissza évente költeni a Föld különböző vidékeiről a Duna-Delta torkolatba.
  • 16 ezer magyar tagja van. - A vékonycsőrű vészmadár vándorlása során, a nyílt óceán felett egy 16 ezer kilométeres 8-as alakú pályát ír le.
  • 161 országban működik. - Ennyi faj tartozik a récefélék családjába.
  • 100 éve van jelen Magyarországon. - A vadon élő madarak ezres mennyiségben, több 100 kilométeren képesek gyűjteni és elásni magokat, melyeknek közel 100 százalékát meg is találják.
  • Több mint 400 csapata van. - Ugyanennyi pár kárókatona él fiókáival a "Szigetköz szívében", az Ásványráró alatti telepen.