A(z őrs)vezetőjük irányítása mellett egyértelműen a cél felé haladva cserkészik be tudományaikat és készülnek az életre. Ennek első lépéseként saját akaratukból fogadalmat tesznek és együtt tanulnak meg a közösség tagjai lenni.

A cserkész korosztály 11-15 éves fiúkból és lányokból áll. Ha a kiscserkész sikeres próbát tesz (azaz számot ad a tanultakról), s bizonyítja, hogy a cserkésztudást elsajátította, fogadalmat tehet, mely egy életre szól. Szövege így hangzik:

"Én, (a saját neved) fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom!"

A cserkésztörvény

1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
3. A cserkész, ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.